Dokument archiwalny
Wykaz części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę przez Gminę Miejską Kraków w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ulicy Kasprowicza 29 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, zostały podane do publicznej wiadomości w dniach od 30.05.2018 r. do 19.06.2018 r. wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:

  1. części działki nr 86/6 obr. 45-Nowa Huta, os. Słoneczne, na cel: warstwa dociepleniowa (mieszkalny wraz z zabudowaniami do prawidłowego funkcjonowania obiektu mieszkalnego), 1 pozycja na wykazie, wykaz nieruchomości;
  2. część działki nr 63/2 obr. 15-Nowa Huta, ul. Wittiga, na cele: droga dojazdowa/dojście, zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie, wykaz nieruchomości.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2018-05-30
Data publikacji:
2018-05-30
Data aktualizacji:
2018-05-30