Dokument archiwalny
Dodatkowa akcja deratyzacji w terminie od 15 czerwca do 15 lipca 2018 roku.

W związku z występowaniem szczurów w Gminie Miejskiej Kraków pomimo przeprowadzonej akcji deratyzacji w terminie od 15 marca do 15 kwietnia Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa informuje o konieczności przeprowadzenia dodatkowej akcji deratyzacji w terminie od 15 czerwca do 15 lipca 2018 roku.

 

Deratyzacja winna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi oraz na obszarach zieleni miejskiej.

 

Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury, w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp.

 

Przez okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie.

 

Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”.

 

W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

 

Mając na celu zapewnienia skuteczności akcji Urząd Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w inicjatywie.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2018-05-25
Data publikacji:
2018-05-25
Data aktualizacji:
2018-05-25