Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na usunięcie drzewa.

KZ-03.6131.29.2018.JW      

 

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.– cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku art. 83a ust. 7  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 142 ze zm.) zawiadamiam strony, że na wniosek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku nr 21 na os. Na Skarpie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu w rejonie ww. budynku. Jednocześnie, zgodnie z art. 85 §  1 k.p.a. zawiadamiam że w dniu 19.06.2018 r. o godz. 14.00 odbędą się oględziny drzewa wnioskowanego do usunięcia. Oględziny rozpoczną się przy budynku nr 21 na os. Na Skarpie.

 

Obwieszczenie nastąpiło w dniu 16 maja 2018 r.


 

Osoba odpowiedzialna:
JERZY ZBIEGIEŃ - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
JERZY WYPARTOWICZ
Data wytworzenia:
2018-05-16
Data publikacji:
2018-05-16
Data aktualizacji:
2018-05-16