Dokument archiwalny
Komunikat Kapituły Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego

Kapituła Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego obradowała w składzie:

 

1) dr Małgorzata Jantos – Przewodnicząca Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa,

2) Katarzyna Olesiak – Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK,

3) Barbara Szałapak – Aktorka, Członek Zarządu Głównego ZASP – Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji,

4) dr Bolesław Brzozowski – Przedstawiciel Oddziału w Krakowie ZASP – Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji,

5) Wiktor Herzig – Wieloletni dyrektor teatrów,

6) Adam Kalita – Przedstawiciel Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa,

7) dr hab. Andrzej Kulig – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta,

8) prof. dr hab. Jacek Popiel – Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Przewodniczący Kapituły.

 

Na posiedzeniu w dniu 7 maja 2018, po uprzednim zapoznaniu się ze zgłoszonymi do konkursu wnioskami, w wyniku tajnego głosowania, zdecydowała rekomendować do uhonorowania Nagrodą Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego następujące osoby:

 

NAGRODA GŁÓWNA w wysokości 30.000 zł brutto:


JERZY ZOŃ

Za realizację w 2017 roku trzech widowisk plenerowych, nadających nowy kontekst przestrzeniom publicznym Krakowa („Vivat Kościuszko”, „Fahrenheit 451 Kraków”, „Weselisko”), za 30 lat realizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych oraz 40 lat prowadzenia Teatru KTO;

 

NAGRODA SPECJALNA, nagroda zespołowa w wysokości 15.000 zł brutto, dzielona równo pomiędzy członków zespołu:


IWONA KEMPA (reżyserka)

i obsada aktorska w składzie:

ELŻBIETA KARKOSZKA

ANNA TOMASZEWSKA

MARTYNA KRZYSZTOFIK

JULIUSZ CHRZĄSTOWSKI

SŁAWOMIR MACIEJEWSKI

JACEK ROMANOWSKI

MACIEJ SAJUR


Za spektakl Teatru Nowego Proxima „Murzyni we Florencji” według prozy Vedrany Rudan.

 

Do tegorocznej, siódmej, edycji konkursu wpłynęły ogółem 34 wnioski. Do Nagrody Specjalnej, za dokonania w dziedzinie teatru nieinstytucjonalnego, zakwalifikowano 13 wniosków. NAGRODA SPECJALNA została ustanowiona w 2017 r. w celu stymulowania rozwoju teatrów nieinstytucjonalnych, aby docenić ich pracę na rzecz edukacji teatralnej lokalnej społeczności, a także pracę związanych z tymi teatrami artystów (Uchwała Rady Miasta Krakowa NR LXII/1371/17 z 11.01.2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/302/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie ustanowienia nagrody Miasta Krakowa, zwanej „Nagrodą Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego”). Jest przyznawana za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru zrealizowane w Krakowie przez krakowskie teatry nieinstytucjonalne lub za całokształt działań teatru nieinstytucjonalnego na rzecz promocji sztuki teatru i rozwoju widowni. Po raz pierwszy została przyznana w 2017 roku.

 

Prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa, w dniu 10 maja 2018 r., zaakceptował werdykt Kapituły. Wręczenie nagród nastąpi 16 czerwca 2018 r. podczas tegorocznej edycji Nocy Teatrów w Rynku Głównym.

 

  

Prof. dr hab. Jacek Popiel

Przewodniczący Kapituły Nagrody

im. Stanisława Wyspiańskiego

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA OLESIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2018-05-14
Data publikacji:
2018-05-14
Data aktualizacji:
2018-05-14