Dokument archiwalny
Konsultacje projektu dokumentu pn. „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

Ogłoszenie o prowadzonych konsultacjach

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu dokumentu pn. „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

 

Konsultacje odbywać się będą w dniach 14maja 2018r. do 28 maja 2018r.

 

Pełna treść ogłoszenia.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WACŁAW SKUBIDA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PAWEŁ MIETECKI
Data wytworzenia:
2018-05-10
Data publikacji:
2018-05-10
Data aktualizacji:
2018-05-10