Dokument archiwalny
Ustalenia Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa informuje, że 23 kwietnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Pracowni Twórczych, która rozpatrzyła 57 wniosków dotyczących najmu lokali z zasobów Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych na pracownie twórcze.

 

Komisja ds. Pracowni Twórczych powołana zarządzeniem Nr 1414/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2017 r. na podstawie uchwały LXXVII/1145/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – pracownie twórcze (z późn. zm.), działając zgodnie z regulaminem przyjętym zarządzeniem Nr 1299/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2007 r.(z późn. zm.) ustaliła, co następuje:

 

1. Pani Marta Kawiorska otrzymuje propozycję najmu pracowni przy ul. Spokojnej 15/3 w Krakowie,

 

2. Pan Kamil Kuzko i Pan Michał Sroka otrzymują propozycję najmu pracowni przy ul. Miodowej 5/2 w Krakowie,

 

3. Pan Juliusz Kosin i Pan Paweł Słota otrzymują propozycję najmu pracowni przy ul. Józefińskiej 3/5 w Krakowie,

 

4. Pani Marlena Biczak otrzymuje zgodę na współnajem wraz z Panią Dorotą Tomalską i Panem Krzysztofem Tomalskim pracowni przy ul. Szerokiej 27/19 w Krakowie.

 

Uwagi i zastrzeżenia dotyczące ustaleń Komisji ds. Pracowni Twórczych można składać w terminie do dnia 14 maja 2018 r., na stanowisku Nr 5, w Kancelarii Magistratu przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Dodatkowe informacje: tel. 12 616 1918.

 

 

Zobacz wiecej: Program mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – pracownie twórcze


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA OLESIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2018-04-27
Data publikacji:
2018-04-27
Data aktualizacji:
2018-04-27