Dokument archiwalny
Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków reliktów dawnego szańca FS-4 usytuowanego przy ul. Piastowskiej 20 w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie pismem znak: OZKr.5140.A.6.2018.DW1 z 09 kwietnia 2018 r. zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków reliktów dawnego szańca FS-4 (późniejszego fortu rdzenia N-4), w postaci przebudowanego na schron przeciwlotniczy bloku koszarowego, usytuowanego na dz. ew. nr 322/1 obr. 5 Krowodrza przy ul. Piastowskiej 20 w Krakowie


 

Osoba odpowiedzialna:
JERZY ZBIEGIEŃ - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ARTUR GAWROŃSKI
Data wytworzenia:
2018-04-17
Data publikacji:
2018-04-17
Data aktualizacji:
2018-04-17