Dokument archiwalny
Wykazy części nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Miejską Kraków w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ulicy Kasprowicza 29 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, zostały podane do publicznej wiadomości w dniach od 13.04.2018 r. do 03.05.2018 r. wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:

  1. część działki nr 439/5 obr. 4-Krowodrza, ul. Czarnowiejska, na cel: wykonanie warstwy dociepleniowej i korzystanie na cel: mieszkalny wraz z zabudowaniami i urządzeniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania obiektu mieszkalnego, 1 pozycja na wykazie, wykaz nieruchomości.
  2. działki nr: 158/1 i nr 157/2 obr. 51-Krowodrza, ul. Korzeniaka, na cele: mieszkalny wraz z zabudowaniami i urządzeniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania obiektu mieszkalnego, garaż, skład, dojście i droga dojazdowa (droga dojazdowa), zieleń przydomowa i rolniczy do 1000 m2 włącznie, 1 pozycja na wykazie, wykaz nieruchomości.
  3. część działki nr 368/4 obr. 44-Krowodrza, ul. Prądnicka, na cele: wiata śmietnikowa, dojście (droga dojazdowa) i zieleń (rolniczy do 1000 m2), 1 pozycja na wykazie, wykaz nieruchomości.
  4. części działek nr 791/1, nr 790/14 i nr 163/7 obr. 4-Krowodrza, ul. Kazimierza Wielkiego, na cele: garaż i wjazd do garażu (droga dojazdowa), 1 pozycja na wykazie, wykaz nieruchomości.
  5. część działki nr 198/14 obr. 1-Nowa Huta. Ul. Piasta Kołodzieja, na cel: budowa i eksploatacja wiaty magazynowej, 1 pozycja na wykazie, wykaz nieruchomości.
  6. części działek nr 344/1, 344/2, 287/3, 287/1, 287/2 i 288/1 obr. 21-Podgórze, na cel zieleń (rolniczy do 1000 m2), 1,2 i 3 pozycja na wykazie, wykaz nieruchomości.

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2018-04-13
Data publikacji:
2018-04-13
Data aktualizacji:
2018-04-13