Dokument archiwalny
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 został podany do publicznej wiadomości w dniach od 16 marca do 5 kwietnia 2018 r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący nieruchomość gruntową o powierzchni 1,6166 ha, składającą się z działek oznaczonych nr 472/4 o powierzchni 0,1042 ha, 472/8 o powierzchni 1,2584 ha, 473/6 o powierzchni 0,0115 ha, 473/8 o powierzchni 0,0093 ha, 474/5 o powierzchni 0,1353 ha, 474/7 o powierzchni 0,0620 ha, 475/5 o powierzchni 0,0246 ha, 475/7 o powierzchni 0,0113 ha położoną w obrębie 40, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Radzikowskiego, objętą księgą wieczystą KR1P/00180390/0, która zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bronowice Małe – Rondo Ofiar Katynia” przeznaczona jest pod zabudowę usługową U2.

 

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazami, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.

 

wykaz nieruchomości


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2018-03-19
Data publikacji:
2018-03-19
Data aktualizacji:
2018-03-19
 

Dziennik zmian komunikatu:


2018-04-08 00:00:02
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Przeniesiono do archiwum
2018-03-19 07:17:35
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Publikacja