Dokument archiwalny
NOC POEZJI 2018

 

„od snu do snu”

8. edycja NOCY POEZJI

6/7 października 2018

 

 

Już po raz ósmy w Krakowie odbędzie się NOC POEZJI, wydarzenie stanowiące jeden z komponentów marki KRAKOWSKIE NOCE, znakomicie rozpoznawanej zarówno przez krakowian jak i mieszkańców innych miast, niejednokrotnie specjalnie przybywających z tej okazji do naszego miasta.

 

Noc Poezji to szereg wydarzeń adresowanych do miłośników słowa i poezji w jej różnych formach i wymiarach, od spotkań i pojedynków poetyckich, dyskusji tematycznych, warsztatów słowa, przez eksperymenty poetyckie z wykorzystaniem nowych mediów, po autorskie wydarzenia w przestrzeni miejskiej, spacery śladami mistrzów słowa, literackie gry miejskie, czy mający już swoją tradycję Konkurs na Książkowy Debiut Poetycki im. Anny Świrszczyńskiej. Wiele projektów, zgodnie z przyjętym w 2017 roku Programem Rozwoju Kultury w Krakowie 2030, odbywa się poza ścisłym centrum Krakowa.

 

Noc Poezji 2018 to znakomita okazja do poszukiwań literackich.

Zapraszamy Państwa do współtworzenia programu tegorocznej 8. edycji NOCY POEZJI, której motto stanowią słowa zaczerpnięte z wiersza Zbigniewa Herberta, będącego poetyckim listem do wybitnego krakowskiego poety Ryszarda Krynickiego (Do Ryszarda Krynickiego – list), „od snu do snu”… [Z. Herbert, 89 wierszy, Kraków 2003, s. 73].

 

Rok 2018 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Zbigniewa Herberta. W lipcu br. upływa bowiem 20 lat od śmierci tego poety, eseisty i dramaturga, jednego z najwybitniejszych polskich i europejskich poetów XX wieku. Twórca słynnego cyklu poetyckiego „Pan Cogito” był wymieniany jako jeden z kandydatów do literackiej Nagrody Nobla, a jego książki zostały przetłumaczone na ponad 40 języków.

 

W 2018 r. obchodzimy także 90. rocznicę urodzin Tadeusza Śliwiaka, poety, tłumacza, aktora, dziennikarza, autora ponad 40 tomów poetyckich i książek dla dzieci, który od 1948 roku związany był z Krakowem. Tu, razem ze Zbigniewem Cybulskim, Bogumiłem Kobielą, Kaliną Jędrusik, uczył się aktorstwa. Jako aktor pracował w Teatrze Rapsodycznym, czy w Starym Teatrze im. H. Modrzejewskiej w Krakowie (1953-1960). Najważniejszą była jednak poezja. Z grupą poetów i plastyków utworzył i redagował magazyn literacko-artystyczny „Zebra” (1956-1958). Od 1952 roku był związany z „Życiem Literackim”, na łamach którego od 1967 r. prowadził dział poezji. Był redaktorem naczelnym „Magazynu Kulturalnego" (1975-1984), współzałożycielem i członkiem krakowskiej grupy literackiej Barbarus (1967-1972), członkiem Konfraterni Poetów oraz Związku Literatów Polskich. Współpracował z Grupą Poetów i Malarzy Łazienki (od 1977 r.) oraz Piwnicą pod Baranami. Jest autorem tekstów wielu polskich piosenek, w tym słynnej piwnicznej pieśni Ta nasza młodość. Napisał wiele utworów i książek dla dzieci. Jako tłumacz dokonywał przekładów z niemieckiego, ukraińskiego i francuskiego. Tłumaczył poetów rosyjskich, w tym teksty Bułata Okudżawy i poezję węgierską.

 

Kraków to także miasto Stanisława Wyspiańskiego, erudyty, jednego z najwybitniejszych Polaków w naszej historii: pisarza i poety, dramaturga, scenografa, inscenizatora i reformatora teatru, malarza i rysownika; człowieka, któremu nie były obojętne sprawy ani narodu ani miasta (radny miejski 1905-1907), który umiał po mistrzowsku wplatać poetykę snu i przebudzeń w swoich utworach.

 

Czy coś łączy tych poetów? Czy tylko Kraków? Poezja? Lustra i sny?

Kim jest „Stroiciel snów”? (1) „Kto pisał nasze twarze…? (2)

Dlaczego „najmniej wdzięczne ze wszystkich sprzętów domowych jest lustro”?(3) Jak głęboko w lustrach utopione jest nasze dzieciństwo?

Czy nam „należy się piękno”? (4) Może zbyt łatwo uwierzyliśmy „że piękno nie ocala”, że „prowadzi lekkomyślnych od snu do snu…” (5)

A może „spać, bo życie zbyt zawiłe”? (6)

 

Czekamy na propozycje niskobudżetowych projektów poetyckich do realizacji w ramach 8. edycji Nocy Poezji. Najmilej widziane będą projekty podejmowane we współpracy przez kilka podmiotów, w innowacyjny sposób wspierające markę Krakowa jako miasta poezji i poetów, promujące twórczość Zbigniewa Herberta, Tadeusza Śliwiaka i Stanisława Wyspiańskiego, łącznie bądź osobno. Czekamy także na projekty adresowane do dzieci i młodzieży, uwzględniające jednak zorganizowany, nie tylko przypadkowy, sposób dotarcia do docelowej grupy (POETYCKIE ŚNIADANIE DLA NAJMŁODSZYCH).

 

CELE PROJEKTU:

1) wspieranie kompetencji i praktyk czytelniczych, rozwijanie zamiłowania do czytania ze zrozumieniem, zachęcenie do własnych poszukiwań, interpretacji i reinterpretacji utworów poetyckich,

2) promocja twórczości i postawy życiowej Zbigniewa Herberta.

3) promocja dorobku poetyckiego Tadeusza Śliwiaka ze szczególnym uwzględnieniem jego twórczości dla dzieci (ścieżka: POETYCKIE ŚNIADANIE DLA NAJMŁODSZYCH),

4) integracja środowisk twórczych i artystycznych, instytucji kultury i organizacji pozarządowych, wydawców i księgarzy, mieszkańców oraz odwiedzających Europejskie Miasto Literatury UNESCO gości, wokół poezji i kultury słowa,

5) zainteresowanie poezją i aktywizacja w ramach projektu zróżnicowanych grup odbiorców, w tym mieszkańców osiedli odległych od ścisłego centrum Krakowa.

 

PREFEROWANE FORMY REALIZACJI:

- spotkania i pojedynki poetyckie,

- poezja w przestrzeni miejskiej,

- warsztaty słowa,

- poetycki slam i poetyckie „karaoke”,

- gry miejskie, spacery literackie, flashmoby,

- eksperymenty literackie z wykorzystaniem nowych mediów,

- oryginalne, niestandardowe, innowacyjne projekty autorskie.

 

Termin realizacji projektów: z 6 na 7 października 2018 roku.


Propozycje niskobudżetowych projektów poetyckich do realizacji w ramach 8. edycji Nocy Poezji, można składać w terminie do dnia 15 marca 2018 r. do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK:

a) pocztą na adres: Plac Wszystkich Świętych 11, 30-004 Kraków z dopiskiem NOC POEZJI 2018 (decyduje data stempla pocztowego)

b) osobiście na dzienniku podawczym w Magistracie: Plac Wszystkich Świętych 3-4, z dopiskiem NOC POEZJI 2018.

c) drogą mailową (pod warunkiem, że objętość zgłoszenia nie przekracza 1 MB) na adres: joanna.szulborska@um.krakow.pl

 

Propozycja realizacji projektu powinna zawierać:

1) tytuł projektu

2) planowane miejsce i czas realizacji

3) opis koncepcji, w tym cel realizacji projektu

4) kalkulację kosztów

5) informację o adresatach projektu

6) krótką informację o inicjatorze/inicjatorach projektu (jeśli osoby lub podmioty nie współpracowały dotychczas z Miastem Kraków) i realizatorach/wykonawcach.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 12 61 61 917.

 

 

………………………….

Przypisy do cytatów:

(1) T. Śliwiak, Słowik wyrazów światłoczułych, PIW 1988, s. 46.

(2) Z. Herbert, 89 wierszy, Kraków 2003, s. 60.

(3) T. Śliwiak, jw. s. 46.

(4) Z. Herbert, Widokówka od Adama Zagajewskiego, [w:] Z. Herbert, jw., s. 85

(5) Z. Herbert, Do Ryszarda Krynickiego – list, jw. s. 73.

(6) S. Wyspiański, Wesele, https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/wesele.pdf, s. 30.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA OLESIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2018-01-15
Data publikacji:
2018-01-15
Data aktualizacji:
2018-01-16