Dokument archiwalny
Wymiana pieców: termin rozliczenia dotacji upływa 10.10.2017 roku wydłużone godziny pracy Punktu Obsługi Mieszkańca

     Ważna informacja dla mieszkańców! Punkt informacyjno-doradczy przy al. Powstania Warszawskiego 10 w okresie 9 i 10 października wydłużył godziny przyjmowania stron.
W poniedziałek i wtorek wszyscy zainteresowani złożeniem wniosku o rozliczenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania mogą dostarczyć niezbędne dokumenty w godzinach 7.30-20.00.

 

     W związku ze zbliżającym się ostatecznym terminem składania wniosków rozliczeniowych na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczne oraz na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i pomp ciepła), który upływa w dniu 10 października br. Urząd Miasta Krakowa podjął decyzję o wydłużeniu czasu pracy punktu informacyjno-doradczego mieszczącego się przy al. Powstania Warszawskiego 10.
W dniach 9 i 10 października punkt ten otwarty będzie w godzinach 7.30-20.00.
Poza wyznaczonym terminem punkt obsługuje mieszkańców w godzinach 7.30-18.00.

 

Ponadto informujemy, że dokumenty można składać także:

- na os. Zgody 2, pok. 7 w godz. 7.30 do 15.30

- w POM mieszczącym się w Galerii Bronowice w godz. 10.00-18.00.

- w POM mieszczącym się w Galerii Bonarka w godz. 10.00-18.00.

- we wszystkich pozostałych Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa lub przesyłać na adres Wydziału Kształtowania Środowiska UMK, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków.
Za termin złożenia rozliczenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Przypominamy, że wnioski rozliczeniowe należy złożyć do 10 października br. Niezłożenie dokumentów rozliczeniowych, bądź złożenie ich po wyznaczonym terminie, skutkować będzie odmową wypłaty dotacji.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAGDALENA MADEJA
Data wytworzenia:
2017-10-05
Data publikacji:
2017-10-05
Data aktualizacji:
2017-10-05