Archiwum BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Dokument archiwalny
Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 788), w dniach od 20 września 2017 r. do dnia 18 listopada 2017 r., tj. na okres 60 dni, w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, pokój 28 (sekretariat), w godzinach 7:30 – 15:00, zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu oraz wniosek o uznanie lasów za ochronne, sporządzany dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należące do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz projekty uproszczonego planu urządzenia lasów Gminy Kraków – lasy położone: w obrębach 6; 74; 75; 76 – Podgórze (uroczyska: Dąbrowa, Kowadza) w obrębie 33 – Krowodrza (uroczyska Gaik, Tonie) zarządzanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Zastrzeżenia i wnioski do projektu upul oraz isl można wnosić do dnia 19 października 2017 r. do Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, pokój 28 (sekretariat). Zaznacza się, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego, zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 788).

zobacz dokument


 

Osoba odpowiedzialna:
MGR INŻ. PIOTR KEMPF
Osoba publikująca:
HUBERT KACPRZYK
Data wytworzenia:
2017-09-18
Data publikacji:
2017-09-18
Data aktualizacji:
2017-09-19
 

Dziennik zmian komunikatu:


2017-12-31 00:00:03
HUBERT KACPRZYK
 Przeniesiono do archiwum
2017-09-19 11:16:09
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2017-09-19 10:34:29
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2017-09-18 10:28:57
ŁUKASZ TRELA
 Edycja
2017-09-18 10:27:46
ŁUKASZ TRELA
 Edycja
2017-09-18 10:22:55
ŁUKASZ TRELA
 Edycja
2017-09-18 10:12:47
ŁUKASZ TRELA
 Edycja
2017-09-18 10:04:20
ŁUKASZ TRELA
 Publikacja