Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Petrażyckiego na dz. nr 252/2 obr. 84 Podgórze w Krakowie.

AU-01-5.6743.6.126.2017.ZZA

Na podstawie art. 30a pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych, jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, wod-kan, zlokalizowanych na działce nr 255/2 obr. 84 Podgórze w Krakowie przy ul. Petrażyckiego oraz zagospodarowaniem terenu.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ZBIGNIEW ZAJĄC
Data wytworzenia:
2017-07-18
Data publikacji:
2017-07-18
Data aktualizacji:
2017-07-21
 

Dziennik zmian komunikatu:


2017-07-21 10:29:23
ZBIGNIEW ZAJĄC
 Edycja
2017-07-18 13:44:36
ZBIGNIEW ZAJĄC
 Publikacja