Dokument archiwalny
Konsultuj przed rejestracją!

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych rekomenduje przekazywanie do konsultacji dokumentów rejestracyjnych stowarzyszeń zwykłych przed zebraniem założycielskim.


Z  uwagi na krótki termin (7 dni), jaki ustawodawca wskazał na dokonanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prosimy o przekazywanie dokumentów rejestracyjnych do konsultacji - przed zebraniem założycielskim.

 

Pozwoli to na wyeliminowanie ew. błędów obecnych w dokumentacji stowarzyszenia, przekazywanej w celu dokonania wpisu do ewidencji.

 

Dokumenty należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: ms.umk@um.krakow.pl

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, tel. 12 616 78 11, tel. 12 616 78 12. 

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PŁOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2017-07-11
Data publikacji:
2017-07-11
Data aktualizacji:
2017-07-11