Dokument archiwalny
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na cel: plac targowy.

Prezydent Miasta Krakowa informuje, o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonych przy ul. Na Kozłówce w Krakowie stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonych jako działki nr 329 i 229/51 oraz części działki nr 229/56 obr. 50 jedn. ewid. Podgórze, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na cel: plac targowy.

 

Zarządzenie Nr 1632/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca2017 r.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2017-07-07
Data publikacji:
2017-07-07
Data aktualizacji:
2017-07-07