Archiwum BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Dokument archiwalny
Wybranie operatora pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie, ktory będzie prowadził, utrzymywał i zarządzał Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej.

Przedmiotem zamówienia jest wybranie operatora zmodernizowanego pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie

(ul. Żubrowa) i przystosowanie do prowadzenia ośrodka edukacji ekologicznej (warsztaty edukacyjne, warsztaty rzemieślnicze, zajęcia rekreacyjne, wycieczki turystyczne). Teren, na którym znajduje się obiekt usytuowany jest w strefie Lasu Wolskiego i graniczy z ogrodem zoologicznym. W wyniku modernizacji prowadzonej przez podmiot publiczny pawilon przy ul. Żubrowej w Krakowie po odnowieniu wyposażony będzie w media (instalację elektryczną, teletechniczną, wodną i kanalizacyjną z przyłączeniem do istniejącego szamba). Obiekt wraz z terenem okalającym znajduje się na obszarze o powierzchni 1 750 m2. Partner prywatny będzie zarządzał i utrzymywał obiekt przez okres 10 lat.

 

 

 

Pliki do pobrania:

 

1. Opis potrzeb i wymagań ZZM

2. Ogłoszenie dialog konkurencyjny

3. Wniosek dialog konkurencyjny

4. Wstępny harmonogram postępowania

5. espd-request

6. espd-request xml

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MGR INŻ. PIOTR KEMPF
Osoba publikująca:
HUBERT KACPRZYK
Data wytworzenia:
2017-06-21
Data publikacji:
2017-06-21
Data aktualizacji:
2017-06-21
 

Dziennik zmian komunikatu:


2017-12-21 00:00:03
HUBERT KACPRZYK
 Przeniesiono do archiwum
2017-06-21 13:55:47
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2017-06-21 13:54:41
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2017-06-21 12:41:18
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2017-06-21 12:38:06
HUBERT KACPRZYK
 Publikacja