Dokument archiwalny
Wersja komunikatu z dnia: 2017-06-01 13:37:26
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Miejskie pszczoły w Krakowie”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pt. „Miejskie pszczoły w Krakowie” przez Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich, 32-015 Kraków, ul. Kołłątaja 14/11, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 60 poz. 573.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Kształtowania Środowiska UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych http://ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

 

 

Treść oferty

 

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 8 czerwca 2017 r.:

-  osobiście w formie pisemnej w Referacie Przyrody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt Wydziału Ksztaltowania Środowiska UMK, os. Zgody 2, 31-949 Kraków, pok. 411

 

lub

 

- drogą elektroniczną na adres: mailto:ws.umk@um.krakow.pl.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2017-06-01
Data publikacji:
2017-06-01
Data aktualizacji:
2017-06-01
 

Dziennik zmian komunikatu:


2017-06-09 00:00:04
LUCYNA CZYŻ
 Przeniesiono do archiwum
2017-06-01 13:37:26
LUCYNA CZYŻ
 Edycja
2017-06-01 13:22:46
LUCYNA CZYŻ
 Edycja
2017-06-01 13:08:20
LUCYNA CZYŻ
 Publikacja