Dokument archiwalny
Kwietniowe posiedzenie KRDPP za nami...

Prezentacja projektu międzynarodowego Urban Green Belts, założeń Strategii Rozwoju Krakowa 2030 oraz zmian w procedurze dot. Inicjatywy Lokalnej przedmiotem kwietniowego posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


Członkowie Rady na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia br. zorganizowanym w Miejskim Centrum Dialogu ul. Bracka 10 mieli możliwość zapoznania się z projektem międzynarodowym pn. Urban Green Belts. Projekt zaprezentowali zaproszeni goście:

  • Łukasz Pawlik – Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie – Przewodniczący Komitetu Nadzorczego Partnera Projektu – Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie,
  • Beata Paliś -  Zastępca Kierownika Projektu ds. kontaktów zewnętrznych i spraw organizacyjnych/Biuro Funduszy Europejskich UMK,
  • Agata Wesołowska – Koordynator Projektu ze strony Partnera Projektu - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Jacek Woźniak Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta przedstawił  założenia Strategii Rozwoju Krakowa 2030.

 

Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych:

  • Mateusz Płoskonka Dyrektor Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych.
  • Magdalena Furdzik Kierownik Referatu ds. Partycypacji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Biurze MOWIS

omówili zmiany do uchwały nr CXIX/1874/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 

Rada, po zapoznaniu się z dokumentami, mogła złożyć propozycje zmian do zaproponowanych dokumentów na etapie ich powstawania. 

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PŁOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2017-04-05
Data publikacji:
2017-04-05
Data aktualizacji:
2017-04-05