Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

AU-02-1.6733.253.2016.DPO Kraków, dnia 14.09.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. c) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2016r. poz. 353 ze zm.), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w dniu 09.09.2016r. wydał decyzję nr AU-2/6733/344/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (tłocznej i grawitacyjnej) w ul. Winnickiej, Porucznika Emira i Podole w Krakowie, na działkach nr 312/3 obr. 3 Podgórze, 464 obr. 6 Podgórze, 77/1, 78/4, 79, 80, 81, 108/4, 114 obr. 36 Podgórze, 77 obr. 37 Podgórze, 195/1, 195/2, 190, 192, 193 obr. 38 Podgórze, 259/1 obr. 40 Podgórze, 416, 452 obr. 41 Podgórze”.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, pokój nr 3, stanowisko nr 2, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, we wtorek, środę i piątek w godz.: 7.40 – 15.00.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2016-09-09
Data publikacji:
2016-09-14
Data aktualizacji:
2016-09-14
 

Dziennik zmian komunikatu:


2016-09-29 00:00:03
MONIKA WYWIAŁ
 Przeniesiono do archiwum
2016-09-14 08:04:47
MONIKA WYWIAŁ
 Publikacja