Dokument archiwalny
Wersja komunikatu z dnia: 2016-06-28 11:09:49
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Unruga dz. 18/5 i 75 obr. 37 Podgórze

AU-01-2.6743.7.37.2016.IRE

 

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy: Rozbudowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zamierzonej na terenie przy ul. Unruga, na działkach nr 18/5 i 75 obr. 37 Podgórze w Krakowie.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
IZABELA REZKA
Data wytworzenia:
2016-06-28
Data publikacji:
2016-06-28
Data aktualizacji:
2016-06-28
 

Dziennik zmian komunikatu:


2019-06-24 00:00:02
IZABELA REZKA
 Przeniesiono do archiwum
2016-06-28 11:09:49
IZABELA REZKA
 Publikacja