Dokument archiwalny
Ogłoszenie o nabyciu lokali mieszkalnych

Ogłoszenie

Gmina Miejska Kraków, z siedzibą w Krakowie – Plac Wszystkich Świętych 3/4, zaprasza

do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

„Nabycie przez Gminę Miejską Kraków praw do lokali mieszkalnych”

 

 

W związku z art. 4 pkt 3 lit. i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wyłączającym stosowanie ustawy do nabycia własności i innych praw do nieruchomości, zamówienie udzielone będzie w trybie rokowań z ogłoszeniem w oparciu o Zarządzenie Nr 984/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia procedury udzielania zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności i innych praw do nieruchomości.

 

 

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia tj. wydania nieruchomości Kupującemu: nie później niż do dnia 30.11.2016 r.

 

Przedmiot zamówienia:

 

  1. Nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego w nieruchomości wspólnej.
  2. Zamawiający zainteresowany jest nieruchomościami położonymi w obrębie granic administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków.
  3. Zamawiający zainteresowany jest lokalami mieszkalnymi o powierzchni użytkowej do 55 m kw.

Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielopole 17 a w Krakowie - nie później niż do dnia 30.06.2016 r. do godz. 10.00

Decyduje data wpływu do Urzędu.

 

 

Ze specyfikacją zawierającą szczegółowe warunki zamówienia można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa lub odebrać w Wydziale Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17 a, pok. 313.

 

Specyfikacja warunków zamówienia


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA RZYCKA
Data wytworzenia:
2016-06-01
Data publikacji:
2016-06-01
Data aktualizacji:
2016-06-01