Dokument archiwalny
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Rozrywka / dz. nr 67/148, 131/2, 131/3, 131/4, 824/1

AU-01-3.6743.7.58.2015

 

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy: przebudowa kanalizacji sanitarnej, zamierzonej na terenie dz. nr 67/148, 131/2, 131/3, 131/4, 824/1, obr.22, jedn. ewid. Śródmieście przy ul.Rozrywka, w Krakowie.

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA BAJDA
Data wytworzenia:
2016-02-23
Data publikacji:
2016-02-23
Data aktualizacji:
2016-02-23
 

Dziennik zmian komunikatu:


2019-01-23 12:27:41
MICHAŁ SPERUDA
 Przeniesiono do archiwum
2016-02-23 14:55:31
ELŻBIETA BAJDA
 Publikacja