Dokument archiwalny
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. UPOWSZECHNIANIE LITERATURY I DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza” oraz o naborze kandydatów do komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu zaopiniowania ofert złożonych do ww. otwartego konkursu ofert.

 

 

 

Zobacz ogłoszenie konkursowe (rodzaj zadań objętych konkursem, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wybranych w konkursie, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadań, termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert, koszty zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zrealizowanych przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa w roku 2014 i 2015).

 

 Termin składania ofert upływa 28 stycznia 2016 r.

 

 

Zobacz ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza”.

 

 

Termin zgłoszeń do komisji konkursowej upływa 12 stycznia 2016 r.

 

 

 

Zobacz więcej: Otwarte konkursy ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


 

Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAW DZIEDZIC - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2015-12-29
Data publikacji:
2015-12-29
Data aktualizacji:
2015-12-29
 

Dziennik zmian komunikatu:


2016-01-29 00:00:07
BOGUSŁAWA PRESZ
 Przeniesiono do archiwum
2015-12-29 11:22:08
BOGUSŁAWA PRESZ
 Publikacja