Dokument archiwalny
Informacja o wniesieniu sprzeciwu- Decyzja Nr 17/S/2015, ul. Zakarczmie, dz499/8, 499/9 obr.87 Podgórze, Kraków

AU-01-2.6743.6.20.2015

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa w dniu  23.07.2015, decyzją Nr 17/S/2015 , wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia budowy: Budynek mieszkalny jednorodzinny, ul. Zakarczmie, dz.499/8, 499/9 obr.87 Podgórze, Kraków


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ALICJA GRABANIA
Data wytworzenia:
2015-08-27
Data publikacji:
2015-08-27
Data aktualizacji:
2015-08-27
 

Dziennik zmian komunikatu:


2018-07-23 00:00:02
ALICJA GRABANIA
 Przeniesiono do archiwum
2015-08-27 12:07:25
ALICJA GRABANIA
 Publikacja