Dokument archiwalny

Gala ma wyjątkowy charakter, gdyż podsumowuje blisko trzy lata działalności programu Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+, który od 1 września został przekształcony w program pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+.

 

Podczas spotkania, najlepsi partnerzy programu odbiorą podziękowania za współpracę z rąk Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Wyróżnienia zostały przyznane na podstawie ankiet wypełnionych przez beneficjentów programu. Ankiety były zbierane od stycznia do końca czerwca 2014 roku.

 

Już ponad 3650 rodzin złożyło w magistracie wniosek o wydanie nowej karty w ramach obowiązującego Programu Krakowska Karta Rodzinna 3+. Począwszy od 1 września 2014 r. ponad 17 000 kart zostało już spersonalizowanych. Karta gwarantuje rodzinom z co najmniej trójką dzieci korzystanie z dynamicznie rozwijającego się systemu ulg, preferencji oraz rabatów, które oferują instytucje miejskie oraz podmioty komercyjne. Do Programu przystąpiło 176 Partnerów.

 

Według danych GUS w Krakowie zamieszkuje 5139 rodzin posiadających na utrzymaniu troje dzieci do 24. roku życia oraz 1064 rodzin 4+. Wynika z tego, że po 4 miesiącach realizacji Programu już ok. 70% wszystkich krakowskich rodzin 3+ bierze udział w Krakowskiej Karcie Rodzinnej (wliczając w to rodziny, które aktualnie posługują się jeszcze ważną kartą 4+). Szacujemy, że Krakowska Karta Rodzinna 3+ obejmie, podobnie jak karta 4+, ponad 90% krakowskich rodzin, w sumie ok. 35 tysięcy osób. Świadczy to o dużej atrakcyjności Programu oraz pełnej jego akceptacji przez krakowskie rodziny.

 

Na stronie www.kkr.krakow.pl zamieszczona została pełna lista partnerów Programu KKR3+ wraz z wykazem zniżek.

 

Nowością jest, że dzieci z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać karty bez względu na wiek. Jednym z kryteriów otrzymania karty jest płacenie podatku dochodowego od osób fizycznych w Krakowie.

 

KKR 3+ realizowana jest w obszarach: komunikacja miejska, kultura i rozrywka, sport, rekreacja i wypoczynek, opieka nad dziećmi do lat 3, zdrowie, gastronomia i sklepy, usługi. Krakowska Karta Rodzinna zintegrowana została z Krakowską Kartą Miejską. Dzieci i młodzież objęta programem ma prawo do bezpłatnych przejazdów miejską komunikacją. Na zintegrowanej karcie dokonywany jest zapis biletu wolnej jazdy. Posiadacze karty są zwolnieni z kryterium dochodowego przy staraniu się o becikowe gminne, mają pierwszeństwo przyjęcia przy zapisach do żłobków samorządowych oraz są zwolnieni z opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym. Od 1 stycznia 2015 r. rodziny objęte Programem Krakowska Karta Rodzinna 3+ będą o 50% mniej płacić za pobyt dziecka w samorządowym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Karta daje także zniżki do 50% na zakup biletów do miejskich instytucji kultury, miejskich basenów, ZOO. Gwarantuje pomoc w preorientacji zawodowej, możliwość odpracowania zadłużenia czynszowego, pierwszeństwo w zapisach do programów profilaktyki zdrowotnej, dodatkowe punkty w rekrutacji do młodzieżowych domów kultury.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA RAK
Data wytworzenia:
2014-12-16
Data publikacji:
2014-12-16
Data aktualizacji:
2014-12-16