Dokument archiwalny
OTWARTY KONKURS OFERT 2014 - Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE

FORMULARZ OFERTY

FORMULARZ SPRAWOZDANIA

KARTA OCENY FORMALNEJ

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

PROCENTOWY PRZELICZNIK PUNKTÓW

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NABORU DO KOMISJI

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIE ZGODY NA PRACE W KOMISJI

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
Data wytworzenia:
2014-01-31
Data publikacji:
2014-01-31
Data aktualizacji:
2014-01-31
 

Dziennik zmian komunikatu:


2014-02-28 00:00:05
BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
 Przeniesiono do archiwum
2014-01-31 15:02:49
BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
 Edycja
2014-01-31 14:55:54
BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
 Publikacja