Dokument archiwalny
Systemy informatyczne ze wsparciem unijnym

W dniu 30 lipca 2013 roku Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu dla Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Wśród wybranych znalazły się dwa krakowskie projekty.

Z projektów złożonych przez Gminę Miejską Kraków dofinansowanie uzyskały:

 

„Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie" – wartość projektu 777 190.- PLN, kwota dofinansowania 582 892,50 PLN.

 

Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie w ZIKiT Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją oraz zakup niezbędnego sprzętu do jego obsługi. Ze względu na obecnie funkcjonujący w ZIKiT system możliwe będzie zarówno dokonanie modernizacji obecnego, jak również budowę od podstaw nowego systemu. Funkcjonalności systemu będą dopasowane do specyfiki działalności jednostki i mają na celu usprawnienie działania ZIKiT w zakresie świadczenia usług publicznych.

 

W ramach projektu przewiduje się realizację 8 komponentów:

  1. Elektroniczny system zarządzania dokumentacją;
  2. Moduł do skanowania korespondencji przychodzącej;
  3. Moduł do zarządzania budżetem oraz zamówieniami publicznymi;
  4. Współpraca z aplikacjami dziedzinowymi;
  5. Moduł do archiwizacji dokumentów – archiwum dokumentów elektronicznych;
  6. System do tworzenia workflow;
  7. Moduł do zewnętrznego udostępnianie statusu sprawy

 

„Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania Krakowskim Biurem Festiwalowym" – wartość projektu 2 018 122,- PLN, kwota dofinansowania 1 233 900,- PLN.

 

Przedmiotem projektu jest stworzenie systemu informatycznego, który rozwiąże problemy i zaspokoi potrzeby KBF w sferach: kontroli dokumentacji, zmiany struktury jej przechowywania z postaci papierowej na elektroniczną, a co za tym idzie ułatwień w wyszukiwaniu i przetwarzaniu informacji, zwiększenia bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa fizycznego danych. W ramach niniejszego projektu zostaną zbudowane i wdrożone rozwiązania informatyczne dotyczące: Obiegu Dokumentów – moduł klasy Work Flow, Zarządzanie relacjami z klientami i kontrahentami – moduły klasy CRM, Zarządzania projektami oraz Grafiki - w sumie 12 modułów.

 

Trzeci projekt, złożony przez ZBK, znalazł sie na liście rezerwowej.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JANUSZ MOSKWA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA DŁUGOSZ
Data wytworzenia:
2013-08-05
Data publikacji:
2013-08-05
Data aktualizacji:
2013-08-05