Dokument archiwalny

Wymagane dokumenty należy złożyć na stanowisku nr 6 w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 (w godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa) lub przesłać na adres: Urząd Miasta Krakowa, 31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4 w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego oraz adresem poczty elektronicznej z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie” do dnia 2 kwietnia 2013 r. 


 

Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAW DZIEDZIC - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2013-02-15
Data publikacji:
2013-02-15
Data aktualizacji:
2013-02-25