Dokument archiwalny
Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie propozycji zmiany ordynacji wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa.

 

Od dnia 24 stycznia 2013 r. przez okres 30 dni wyłożona zostanie do konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków propozycja zmiany ordynacji wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, stanowiąca załącznik do uchwały nr LXIII/921/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r.

 

Konsultacje przeprowadza się w formie przyjmowania pisemnych opinii do propozycji zmiany ordynacji wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, o których mowa wyżej.

 

Dopuszcza się możliwość składania opinii i wniosków, o których mowa powyżej w formie elektronicznej do Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa na adres e-mail: br.umk@um.krakow.pl

 

Załącznik do uchwały nr LXIII/921/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. zostanie wyłożony w Kancelarii Magistratu, Plac Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie, w siedzibach poszczególnych Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa i Miejskiej Platformy Internetowej "Magiczny Kraków".

 

Przedmiotowy załącznik zostanie przedstawiony ponadto na otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie, Sala Dietla w dniu 21 lutego 2013 r. o godz. 16.30.

 

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy.

 

 

 

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w wersji pdf.

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
ROBERT ROLKA
Data wytworzenia:
2013-01-11
Data publikacji:
2013-01-21
Data aktualizacji:
2013-01-21
 

Dziennik zmian komunikatu:


2013-02-23 00:00:04
ROBERT ROLKA
 Przeniesiono do archiwum
2013-01-21 09:42:00
ROBERT ROLKA
 Edycja
2013-01-21 09:41:17
ROBERT ROLKA
 Edycja
2013-01-21 09:36:45
ROBERT ROLKA
 Edycja
2013-01-21 09:24:04
ROBERT ROLKA
 Publikacja