Dokument archiwalny
Raport z konsultacji programu współpracy GMK z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

Od 4 do 17 października 2012 r. prowadzone były konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. Zapraszamy do zapoznania się z raportem z przeprowadzonych konsultacji.Raport z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na rok 2013 w trybie Uchwały Nr XII/135/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. [.pdf]

 

Załącznik nr 1 do raportu z konsultacji

Wnioski, uwagi i opinie zgłoszone w ramach konsultacji z organizacjami pozarządowymi do projektu programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na rok 2013. [.pdf]

 

 

 
 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2012-11-02
Data publikacji:
2012-11-02
Data aktualizacji:
2012-11-05
 

Dziennik zmian komunikatu:


2013-01-03 09:18:22
SYLWIA DROŻDŻ
 Przeniesiono do archiwum
2012-11-05 13:26:48
SYLWIA DROŻDŻ
 Edycja
2012-11-05 13:25:42
SYLWIA DROŻDŻ
 Edycja
2012-11-02 16:07:24
SYLWIA DROŻDŻ
 Edycja
2012-11-02 16:04:50
SYLWIA DROŻDŻ
 Edycja
2012-11-02 16:03:53
SYLWIA DROŻDŻ
 Publikacja