Dokument archiwalny
Ogłoszenie o przetargu

Urząd Miasta Krakowa - Wydział Organizacji I Nadzoru, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż kiosku handlowego zlokalizowanego przy ul. Brogi 40a (obok przystanku MPK).

Powierzchnia zabudowy: 2,95 m x 1,95 m, konstrukcja stalowa, ściany z płyt wiórowych. Stan techniczny: średni.

Cena wywoławcza: 2.950 zł.

Kiosk posadowiony jest na terenie należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej „Budynki Rozproszone” z siedzibą przy ul. M. Dzielskiego 2 w Krakowie. W przypadku kontynuacji działalności handlowej przy ul. Brogi 40A nabywca winien uzgodnić warunki udostępnienia terenu z spółdzielnią.

Wnętrze kiosku można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikami Urzędu Miasta Krakowa pod nr. tel. 12 616 1435.

Oferty pisemne należy składać w sekretariacie Wydziału Organizacji i Nadzoru (pokój nr 238), w Kancelarii Magistratu lub drogą pocztową do dnia 20 sierpnia 2012 r.

W ofercie należy podać następujące dane nabywcy:

  1. imię i nazwisko lub nazwę firmy,
  2. adres zamieszkania lub siedzibę firmy,
  3. NIP,
  4. oferowaną cenę nabycia brutto wyrażoną liczbowo w złotych.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 sierpnia 2012 r. o godz. 9.00 w budynku UMK przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie, pok. nr 240.

Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę.

Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po zapłacie ceny.

 Zastrzega się możliwość zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia w całości lub w części a także zmiany jego warunków.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2012-08-09
Data publikacji:
2012-08-09
Data aktualizacji:
2012-08-09