Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2012-05-18)


Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:


od 02.05.2012 r. do 22.05.2012 r.
- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1154/2012 z dnia 27.04.2012 r.

od 09.05.2012 r. do 29.05.2012 r.
- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych obejmujący niezabudowaną nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 374/2 powierzchni 0,0094 ha położoną w obrębie 106, jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Wrobela, objętą KW KR1P/00203900/7.
Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujący części działek nr nr 145/7, 146/16, działki nr nr 146/8, 146/10, 146/63, 146/14 obr. 44-Krowodrza, ul. Chełmońskiego, na cele: ogródek działkowy nr 2, 3, 4 (rolniczy) na rzecz osób wymienionych w wykazie, 3 pozycje na wykazie.

od 11.05.2012 r. do 31.05.2012 r.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujący części działek nr 11, 12/2 i 23/11 obr. 12-Podgórze położonych na Bulwarze Wołyńskim, zagospodarowanych jako kompleks wielofunkcyjny „Plaża Krakowa", w celu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z usługami gastronomicznymi, sportem, rekreacją i rozrywką, na rzecz podmiotu wymienionego w wykazie, 1 pozycja na wykazie.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WITKOWICZ MARTA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2012-05-17
Data publikacji:
2012-05-17
Data aktualizacji:
2012-05-17