Dokument archiwalny

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MIKOŁAJCZYK BARBARA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JERZY GĄSIOROWSKI
Data wytworzenia:
2012-01-20
Data publikacji:
2012-01-20
Data aktualizacji:
2012-01-20