Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

AU-02-1.6733.397.2011.WKA Kraków, dnia 10.01.2012

 

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:
„Budowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem, ogrodzeniem, chodnikami, miejscami parkingowymi oraz zapleczem sanitarno-szatniowym, przebudową zjazdu z ul. Pużaka na działkach nr 658/1, 640/6, 658/3, 829/1 (obr.41 Krowodrza) przy ul. Czerwieńskiego 16 w Krakowie".

z wniosku: Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków działającej przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Florkiewicz

w dniu 10.01.2012r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/7/2012


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-01-10
Data publikacji:
2012-01-10
Data aktualizacji:
2012-01-10
 

Dziennik zmian komunikatu:


2012-01-25 00:00:08
MONIKA WYWIAŁ
 Przeniesiono do archiwum
2012-01-10 09:35:23
MONIKA WYWIAŁ
 Publikacja