Dokument archiwalny
informcja o wyniku drugiego przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej przy ul.Siemaszki

INFORMACJA


dotycząca drugiego przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, ogłoszonego na dzień 8.12.2011 r. w siedzibie Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu.

Przetarg dotyczył oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu położonej w obrębie 44 Krowodrza, przy ul. Siemaszki, stanowiącej działkę nr 499 o powierzchni 0,7189 ha objętej księgą wieczystą nr KR1P/00001007/1 z przeznaczeniem na wybudowanie urządzeń sportowych, rekreacyjnych. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosiła 5.032,30 zł+23%VAT. Do uczestniczenia w przetargu komisja przetargowa dopuściła Żabiniec Metropolis Sp. z o. o. Sp. komandytowa z siedzibą w Krakowie ul. Czapińskiego 2, która wygrała przetarg oferując cenę miesięcznego czynszu dzierżawnego w wysokości 5.092,30 zł + 23% VAT.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WITKOWICZ MARTA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAŁGORZATA KURBIEL
Data wytworzenia:
2011-12-19
Data publikacji:
2011-12-19
Data aktualizacji:
2011-12-19
 

Dziennik zmian komunikatu:


2012-01-26 11:34:44
MAŁGORZATA KURBIEL
 Przeniesiono do archiwum
2011-12-19 08:38:17
MAŁGORZATA KURBIEL
 Edycja
2011-12-19 08:28:57
MAŁGORZATA KURBIEL
 Publikacja