Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

AU - 02-1.6733.380.2011.EŁY Kraków, dnia 28.11.2011r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ulicy Kołodziejskiej w Krakowie" - dz. nr 174/3, 174/4, 174/5, 443/1, 444 obr.46 Podgórze

z wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Jerzego Kowalskiego

w dniu 28.11.2011r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/412/2011


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców


Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.40 - 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-11-29
Data publikacji:
2011-11-29
Data aktualizacji:
2011-11-29
 

Dziennik zmian komunikatu:


2011-12-14 00:00:09
MONIKA WYWIAŁ
 Przeniesiono do archiwum
2011-11-29 07:09:46
MONIKA WYWIAŁ
 Publikacja