Dokument archiwalny
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Akywizacja zawodowa osób niepełnosprwanych

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Fundacja im. Świętej Scholastyki, os. Bohaterów Września 78/20, 31-621 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Spraw Społecznych UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 września 2011 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Problematyki Osób Niepełnosprawnych Wydziału Spraw Społecznych UMK, Kraków, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, pok. 6 lub drogą elektroniczną na adres: Bogdan.Dasal@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

Oferta + KRS

Formularz z uwagami


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ŻĄDŁO JAN - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
GRZEGORZ KOT
Data wytworzenia:
2011-09-14
Data publikacji:
2011-09-14
Data aktualizacji:
2011-09-14
 

Dziennik zmian komunikatu:


2011-09-22 10:29:52
GRZEGORZ KOT
 Przeniesiono do archiwum
2011-09-14 08:58:00
GRZEGORZ KOT
 Publikacja