Dokument archiwalny
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, Karmelicka 31, 31-131 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Spraw Społecznych UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych http://www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 sierpnia 2011 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Problematyki Osób Niepełnosprawnych Wydziału Spraw Społecznych UMK, Kraków, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, pok. 6 lub drogą elektroniczną na adres: Bogdan.Dasal@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

Oferta + KRS

Formularz z uwagami


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ŻĄDŁO JAN - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
GRZEGORZ KOT
Data wytworzenia:
2011-08-16
Data publikacji:
2011-08-16
Data aktualizacji:
2011-08-17