Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

AU - 02-1.6733.179.2011.JKO Kraków, dnia 26.07.2011r.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Akacjowej w Krakowie na działkach nr: 661/6, 661/3, 14/248, 666/1, 666/2, 666/4, 666/6, 666/7, 666/8, 666/9, 666/10, 667/21 obr. 4 Śródmieście; 26/11, 27/4, 27/1 obr. 6 Nowa Huta

z wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków występującego przez pełnomocnika Panią Jolantę Glixelli

w dniu 25.07.2011r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/266/2011


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców."


Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2011-07-27
Data publikacji:
2011-07-27
Data aktualizacji:
2011-07-27
 

Dziennik zmian komunikatu:


2011-08-12 00:00:18
MONIKA WYWIAŁ
 Przeniesiono do archiwum
2011-07-27 08:38:01
MONIKA WYWIAŁ
 Publikacja