Dokument archiwalny

W dniu 1 grudnia 2010 roku zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Politechniką Krakowską im. Taduesza Kościuszki w Krakowie, którego celem jest nawiązanie współpracy pomiędzy Miastem a Politechniką na rzecz rozwoju sportu i rekreacji w Krakowie.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SPORTU I INICJATYW SPOŁECZNYCH
Osoba odpowiedzialna:
BARBARA MIKOŁAJCZYK, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-12-02
Data publikacji:
2010-12-02
Data aktualizacji:
2010-12-07