Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU - 02-1-JKK.7331-795/10 Kraków, dnia 31.08.2010 r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr 354/1, 354/2, 354/3, 270/1, 320/1 obr. 9 Krowodrza przy al. Kasztanowej w Krakowie"

z wniosku: Pana Włodzimierza Hermana, Kraków, ul. Księcia Józefa 200/1, działającego przez pełnomocnika Panią Annę Surowiecką

w dniu 31.08.2010 r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/2564/10

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punkt Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 8.00 -15.00

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-08-31
Data publikacji:
2010-08-31
Data aktualizacji:
2010-08-31
 

Dziennik zmian komunikatu: