Dokument archiwalny
Konsultacje społeczne dotyczące przebudowy budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kantorowickiej.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1542/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2010 r. Urząd Miasta Krakowa w dniach 30 czerwca - 30 lipca 2010 r. zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przebudowy budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kantorowickiej, dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie.

W ramach konsultacji Wydział Mieszkalnictwa planuje dyżur plenerowy podczas którego pracownicy tut. Wydziału będą udzielać informacji nt. planowanej inwestycji. Dyżur konsultacyjny odbędzie się wdniu 28 lipca 2010 r. w godzinach od 14.00 do 18.00 na terenie posesji objętej ww. inwestycją (ul. Kantorowicka 46b)

Więcej informacji w dziale Dialog Społeczny.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-07-15
Data publikacji:
2010-07-15
Data aktualizacji:
2010-07-20