Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2010/3/39 ul. Pradnicka 68 a

1. Adres lokalu: KRAKÓW, ul. Prądnicka 68A


2. Tytuł prawny do lokalu: WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU Z DNIA 21.06.2010r.*
3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW
4. Wielkość i struktura mieszkania:
3 POKOJE Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 46,40 m2
KONDYGNACJA - X
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., KANALIZAC. WODNA, ŁAZIENKA, GAZ, CO, WINDA.

6. Stan techniczny lokalu: DOBRY
7. Wysokość odszkodowania za bezum. korzystanie z lokalu i opłat eksploatacyjnych: 317,84 zł + 375,27 zł.
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość:  dwa pokoje ok. 40 m
- Wyposażenie:
- Lokalizacja: na obrzeżach Krakowa
- Inne:

9. Data złożenia oferty: 30.06.2010 r.
*UWAGA!
Wypowiedzenie najmu zostało spowodowane zaległościami czynszowymi wraz
z odsetkami w wysokości 35 040,24 zł podane na dzień 29.06.2010 r.
W przypadku zapłacenia zaległości czynszowych (wraz z odsetkami) istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.
Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,
po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Data wytworzenia:
2010-07-12
Data publikacji:
2010-07-12
Data aktualizacji:
2010-07-14
 

Dziennik zmian komunikatu:


2011-06-30 00:00:13
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
 Przeniesiono do archiwum