Dokument archiwalny

Jeszcze tylko do końca kwietnia br. można zgłaszać kandydatów do honorowego tytułu "Przyjaciel Sportu" za 2009 rok - kandydatury mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz organy administracji publicznej. Zgłoszenia kandydatur należy składać w Wydziale Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, pokój 520.

Wnioski można również przesyłać pocztą na adres:

Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych UMK
al. Powstania Warszawskiego 10
31-549 Kraków

 

Więcej informacji na temat konkursu pod numerem telefonu: 12 616 9396.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SPORTU I INICJATYW SPOŁECZNYCH
Osoba odpowiedzialna:
BARBARA MIKOŁAJCZYK, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-04-20
Data publikacji:
2010-04-20
Data aktualizacji:
2010-04-20