Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU - 02-1-JKK.7331-2717/09 Kraków, dnia 1.04.2010 r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa basenu krytego z zapleczem i funkcjami towarzyszącymi wraz z zagospodarowaniem terenu (dz. nr 347/10, 348/4, 349/4, 350/7, 351/366, 407/17, 424/4 obr. 55 Podgórze) oraz: przebudową istniejącego parkingu (dz. nr 406/2 obr. 55 Podgórze), budową wjazdu na teren z ul. J. Kurczaba (dz. nr 351/368, 351/430 obr. 55 Podgórze) i z drogi osiedlowej (dz. nr 407/18 obr. 55 Podgórze) oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (dz. nr 350/3, 351/430, 407/18 obr. 55 Podgórze)"

z wniosku: Gminy Miejskiej Kraków - Zarząd Infrastruktury Sportowej, 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 10, działającej przez pełnomocnika Panią Magdalenę Ślebioda

w dniu 1.04.2010 r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/959/10

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punkt Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 8.00 -15.00

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-04-06
Data publikacji:
2010-04-06
Data aktualizacji:
2010-04-06
 

Dziennik zmian komunikatu: