Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU - 02-1-JKK.7331-2912/09 Kraków, dnia 3.03.2010 r.

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV, sieci energetycznej średniego napięcia oraz sieci energetycznej niskiego napięcia na działkach nr 243/3, 1/1, 1/4, 82/1, 83/1, 84/1, 248/1, 85/69, 85/66, 85/68 obr. 54 Nowa Huta, dla potrzeb przyłączenia projektowanego budynku użyteczności publicznej Centrum Obsługi Inwestora przy ul. Centralnej w Krakowie "

z wniosku: Gminy Miejskiej Kraków - Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków, działającej przez pełnomocnika Panią Annę Horbaczewską

w dniu 3.03.2010 r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/647/10

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punkt Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 8.00 -15.00

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-03-03
Data publikacji:
2010-03-03
Data aktualizacji:
2010-03-03
 

Dziennik zmian komunikatu: