Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (TG 2009-03-20)

od 10.02.2009 r. do 30.03.2009 r.

  • nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, obejmujących:

1. działkę nr 216/47 na cele: droga dojazdowa i zieleń (rolniczy) oraz działkę nr 216/48 na cel: zieleń (rolniczy) obr. 54-Nowa Huta, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. część działki nr 121/5 obr. 85-Podgórze w celu urządzenia wjazdu i użytkowania jako droga dojazdowa, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
oraz część działki nr 50/10 obr. 2 Nowa Huta, na cel: zaplecze budowy, na okres jednego roku od dnia zawarcia umowy, na rzecz osób wymienionych w wykazie, jedna pozycja na wykazie.

od 12.02.2009 r. do 01.04.2009 r.

  • nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 234/25, obręb 23, jednostka ewidencyjna Śródmieście, położonej przy ul. Zaułek Wileński 3 w Krakowie, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunikacja" oraz osób fizycznych.

od 12.02.2009 r. do 01.04.2009 r.

  • nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nie oznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujących:

1. część działki nr 603/7 obr. 10 Nowa Huta, na cele: handel i dojście do lokalu, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. część działki nr 73/4 obr. 42 Nowa Huta, na cele: garaże murowane i drogi dojazdowe, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 141 pozycji na wykazie,
3. część działki nr 58 oraz działka nr 59 obr. 31-Krowodrza, na cel: zieleń miejska (rolniczy), na rzecz podmiotu wymienionego w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
4. część działki nr 200/22 obr. 45-Krowodrza, na cel: garaż, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
5. działkę nr 417/5 obr. 21-Krowodrza, na cel: zieleń przydomowa (rolniczy), na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
6. część działki nr 210 obr. 51-Krowodrza na cele: garaż, skład, klatka schodowa (mieszkalny wraz z zabudowaniami i urządzeniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania obiektu mieszkalnego), udziały wynoszące po ½ w części działki nr 210 obr. 51-Krowodrza na cel: zieleń przydomowa (rolniczy) oraz udziały wynoszące po ⅓ w części działki nr 210 obr. 51-Krowodrza na cel: droga dojazdowa, dojście, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 3 pozycje na wykazie,
7. części działek nr 39/10 i 29/125 obr. 57-Podgórze na cel: handel, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
8. część działki nr 235/50 obr. 47-Podgórze na cel: ogródki działkowe (rolniczy), na rzecz osób wymienionych w wykazie, 2 pozycje na wykazie.

od 16.02.2009 r. do 05.04.2009 r.

  • zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kraków, oznaczonej jako działka nr 2/34 o pow. 0,0050 ha, położonej w obrębie 20 jednostka ewidencyjna Podgórze znajdującej się przy ul. Golikówka przeznaczonej do ustanowienia prawa użytkowania na okres 25 lat na rzecz Enion S.A. Oddział w Krakowie Zakład Energetyczny Kraków przy ul. Zawiła 65L.
  • nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kraków oznaczonej jako działka nr 104/4 o powierzchni 0,0134 ha położona w obrębie 107 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Wrobel, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych o nr: 103, 104/5, 101/1.


Skarb Państwa

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3/4 i przy ul. Kasprowicza 29, oraz w budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 został podany do publicznej wiadomości następujące wykazy, odpowiednio w dniach:

od 09.03.2009 r. do 29.03.2009 r.

  • dotyczący części (o powierzchni 30 m2) nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Tynieckiej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 24/7, obręb 7, jednostka ewidencyjna Podgórze, - przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie.

od 11.03.2009 r. do 31.03.2009 r.

  • dotyczący części (o powierzchni 52 m2) nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Strzelców, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 71/20, o całkowitej powierzchni 0,0091 ha, obręb 22, jednostka ewidencyjna Śródmieście, - przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SKARBU MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-03-19
Data publikacji:
2009-03-20
Data aktualizacji:
2009-03-20
 

Dziennik zmian komunikatu: