Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości
Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy, odpowiednio w dniach:

od 26.06.2008 r. do 16.07.2008 r.
    nieruchomości przy ul. Traugutta 17 w Krakowie przeznaczonej do zniesienia współwłasności nieruchomości poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali.

od 01.07.2008 r. do 21.07.2008 r.
    nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonych jako:
1.    działka ewidencyjna nr 87/6 o powierzchni 0,0141 ha, położona w obrębie 79 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Podgórki Tynieckie, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich, tj. nr 87/7, 87/8, 87/9,
2.    działka ewidencyjna nr 293/2 o powierzchni 0,0061 ha, położona w obrębie 5 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Pustelnia, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, tj. nr 80.

od 02.07.2008 r. do 22.07.2008 r.
    przeznaczonych do sprzedaży zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne: nr 332/9 o pow. 0,7354 ha i nr 332/10 o pow. 0,1861 ha,                                             obręb 42 jednostka ewidencyjna Krowodrza, położonej przy ul. Nad Sudołem 32 w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Kraków na rzecz  Spółdzielni Mieszkaniowej „Domy Pogodnej Jesieni” z siedzibą przy ul. Korczaka 4 w Krakowie, która jest jej użytkownikiem wieczystym.

od 04.07.2008 r. do 24.07.2008 r.
    nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nie oznaczony w trybie bezprzetargowym obejmujących:
1.    część działki nr 37 obr. 23-Śródmieście, na cel: zieleń przydomowa (rolniczy), na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2.    część działki nr 206/7 obr. 21-Śródmieście, na cel: ogródek działkowy (rolniczy), na rzecz osób wymienionych na wykazie, 2 pozycje na wykazie,
3.    część działki nr 68/1 obr. 15-Krowodrza, na cel: ogródek działkowy (rolniczy), na rzecz osoby wymienionej na wykazie, 1 pozycja na wykazie,
4.    części działki nr 123/1 obr. 8-Nowa Huta, na rzecz osób wymienionych w wykazie, na cele: handlowe, 2 pozycje na wykazie,
5.    część działki nr 256 obr. 3-Nowa Huta, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, na cel: ogródek działkowy (rolniczy), 1 pozycja na wykazie.

od 09.07.2008 r. do 29.07.2008 r.
    nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonych do sprzedaży:
1.    w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:
-    lokal użytkowy położony w budynku wielomieszkaniowym w osiedlu Na Wzgórzach nr 38, oznaczony nr U101 o powierzchni użytkowej 80,24 m2, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 23.09.2101 r. udziału wynoszącego 73/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 278o powierzchni 0.0373 ha, położonej w obrębie 10, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej KW KR1P/00086516/1,
-    lokal użytkowy położony w budynku wielomieszkaniowym w osiedlu Na Stoku nr 36, oznaczony nr U1 o powierzchni użytkowej 21,80 m2, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 05.02.2103 r. udziału wynoszącego 19/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 320o powierzchni 0.0314 ha, położonej w obrębie 10, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej KW KR1P/00088138/1,
-    lokal użytkowy położony w budynku wielomieszkaniowym w osiedlu Na Wzgórzach nr 9, oznaczony nr U1 o powierzchni użytkowej 50,21 m2, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 9.09.2102 r. udziału wynoszącego 24/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 289o powierzchni 0.0701 ha, położonej w obrębie 10, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej KW KR1P/00076468/6,
-    lokal użytkowy położony w budynku wielomieszkaniowym w osiedlu Na Stoku nr 3, oznaczony nr U1 o powierzchni użytkowej 21,60 m2, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 16.03.2103 r. udziału wynoszącego 13/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 299 o powierzchni 0.0466 ha, położonej w obrębie 10, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej KW KR1P/00106050/3,
-    garaż położony w zespole garaży przy ul. Kościuszkowców oznaczony Nr 8 o powierzchni użytkowej 13,96 m2, wraz ze sprzedażą nieruchomości gruntowej, na której jest położony, o powierzchni 0,0020 ha, oznaczonej nr działki 116/8 obręb 44 jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej KW KR1P/00216350/0,

2.    w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych  obejmujący niezabudowaną nieruchomość gruntową  oznaczoną nr działki 7/1 o powierzchni  0,0303 ha, położoną w obrębie 42, jednostka ewidencyjna Podgórze, w rejonie ul. Babińskiego, objętą KW KR1P/002060480/3.
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 012 616 9808 w godzinach pracy urzędu.


Skarb Państwa

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych ¾ i przy ul. Kasprowicza 29, oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy, odpowiednio w dniach:

od 03.07.2008 r. do 23.07.2008 r.
    nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 165/5, obręb 13, jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej w Krakowie przy ul. Lwowskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego – BUD-MAR INVESTMENT Sp. z o.o.

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SKARBU MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2008-07-11
Data publikacji:
2008-07-11
Data aktualizacji:
2008-07-11
 

Dziennik zmian komunikatu: