Dokument archiwalny
10.07.2008 r. - Informacja na temat rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2008/2009 (stan na dzień 08 lipca 2008 r.)

Informacja na temat rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2008/2009 (przygotowana z uwzględnieniem stanu na dzień 08 lipca 2008 r.):


1. Do 7 lipca 2008 r. do godz. 12.00 prowadzona była w szkołach ponadgimnazjalnych rekrutacja uzupełniająca, w ramach której uczniowie nieprzyjęci do wybranej szkoły składali oryginały dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.
2. 7 lipca 2008 r. godz. 15.00 - szkolne komisje rekrutacyjno - kwalifikacyjne ogłosiły listy kandydatów przyjętych do szkoły.
3. Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzana jest we wszystkich szkołach sposobem tradycyjnym. Wyniki tej rekrutacji (w szkołach objętych systemem elektronicznym) przewodniczący komisji rekrutacyjnej wprowadzają do systemu elektronicznego po jej zakończeniu. W rekrutacji uzupełniającej uczestniczą uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie. W tym etapie rekrutacji uzupełniającej kandydaci posługują się oryginalnymi dokumentami.
4. W dniach od 27 sierpnia 2008 r. do 29 sierpnia 2008 r. przeprowadzona zostanie dodatkowa rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych, zgodnie z § 5 pkt 2g Decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2008/2009 do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych, określenia terminów składania dokumentów, potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen z języka polskiego
i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego, sposobów punktowania innych osiągnięć kandydatów oraz zasad rekrutacji.

Podsumowanie rekrutacji na 8 lipca 2008 r. (po rekrutacji uzupełniającej):

1. Liczba kandydatów starających się do szkół podległych – 11 654,
2. Liczba kandydatów starających się do szkół podległych kwalifikujących się do rekrutacji – 11 327,
3. Liczba przyjętych – 9 623, w tym do:
- Liceów Ogólnokształcących – 5 509,
- Liceów Profilowanych – 263,
- Techników – 2 859,
- Zasadniczych Szkół Zawodowych – 992.
4. Liczba kandydatów nigdzie nie przyjętych – 1 189.
5. Liczba kandydatów nigdzie nie przyjętych mieszkających w powiecie starających się do szkół podległych – 620.
6. Wolne miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych – 3 040 miejsc:
- w Liceach Ogólnokształcących – 849,
- w Liceach Profilowanych – 232,
- w Technikach – 1 181,
- w Zasadniczych Szkołach Zawodowych – 778.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ EDUKACJI
Osoba odpowiedzialna:
JACEK MATUSZEK, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
STANISŁAW ZAMOJSKI, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2008-07-10
Data publikacji:
2008-07-10
Data aktualizacji:
2008-07-14
 

Dziennik zmian komunikatu: