Dokument archiwalny
09.05.2008 r. - Wykaz placówek organizujących zespoły wczesnego wspomagania rozwoju
Wykaz placówek organizujących zespoły wczesnego wspomagania rozwoju

W celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, placówki oświatowe organizują zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Placówki organizują zajęcia dla dzieci posiadających opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zgodnie z następującymi typami niepełnosprawności:

1) niepełnosprawność ruchowa oraz sprzężona:
Zespół Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25, tel. 012 659-15-12

2) autyzm:
 Zespół Szkół Specjalnych nr 13, ul. Szopkarzy 8, tel. 012 415-40-84

3) upośledzenie umysłowe:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3, ul. Praska 64, tel. 012 269- 35-50

4) niewidomi i słabo widzący:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ul. Tyniecka 6, tel. 012 266-66-80

5) niesłyszący i słabo słyszący:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących,
ul. Spadochroniarzy 1, tel. 012 411-17-22,
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6, ul. Niecała 8, tel. 012 268-11-67

6) niepełnosprawność ruchowa oraz sprzężona, upośledzenie umysłowe, autyzm, zaburzenia zachowania i emocji:
 Przedszkole Specjalne nr 100, os. Urocze 15, tel. 012 644-36-85

7) niepełnosprawność sprzężona, upośledzenie umysłowe, autyzm, zaburzenia zachowania i emocji, niewidomi i słabo widzący, niesłyszący i słabo słyszący, zaburzenia integracji senso-motorycznej:
Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej, ul. Półkole 11, tel. 012-412-15-66

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ EDUKACJI
Osoba odpowiedzialna:
JACEK MATUSZEK, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
STANISŁAW ZAMOJSKI, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2008-05-09
Data publikacji:
2008-05-09
Data aktualizacji:
2008-07-21
 

Dziennik zmian komunikatu: